Mobil:
+4 0771 085 786

Email:
teamcadtopdesign@gmail.com

PREȚURI ANCPI

Echipa TeamCad vă prezintă tarifele percepute de
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

ATENTIE!
Echipa TeamCad vă prezintă tarifele percepute de
Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Nr. crt
Grupe de servicii
Codul serviciului
Denumirea serviciului
Unitate de masura
Tarif
(lei / UM)
1
Avize, recepții și furnizare date
1.1
Avize și recepții
1.1.1
Aviz începere lucrări
lucrare
100
1.1.2
Recepție tehnică pentru măsurători terestre ha 200, dar nu mai mult de 1500
1.1.3
Recepție lucrări fotogrammetrice ha 10 dar nu mai mult de 2000
1.2
Furnizare date de cadastru, geodezie si cartografie
1.2.1
Înregistrari GNS de la o stație permanentă, cu anunț prealabil cu 24 de ore ora 15
1.2.2
Servicii poziționare GNSS în timp real – ROMPOS ora 0
1.2.3
Hărți și planuri cadastrale și topografice tiparite foaie de hartă 40
1.2.4
Hărți și planuri cadastrale și topografice difitale – raster foaie de hartă 30
1.2.5
Hărți și planuri cadastrale și topografice digitale strat pe foaie de hartă 120
1.2.6
Coordonate planimetrice, altimetrice si 3 D punct 15
1.2.7
Copii certificate ale planurilor și hărților foaie de plan / hartă 30
1.2.8
Plan parcelar în format digital ha 5
1.2.9
Plan parcelar analogic plan 20
1.2.10
Ortofotoplan rezoluție 0,5 – 2 m kmp 20
1.2.11
Ortofotoplan rezoluție 0,1 – 0,4 m kmp 100
1.2.12
Aerofotogramme fotogramă 150
1.2.13
Mozaic orotofotoplan rezoluție 0,5 – 10 m kmp 10
1.2.14
Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsă intre 1- 20 m kmp 50
1.2.15
Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mică de 20 m kmp 15
2
Furnizare date de cadastru, geodezie și cartografie
2.1.
Prima înregistrare a imobilelor / unităților individuale (u.i.)1
2.1.1.
Recepție și înființare carte funciară imobil / u.i. 120
2.1.2.
Recepție (nr. cadastral) imobil (u.i.) 60
2.1.3.
Înființare carte funciară imobil (u.i.) 60
2.2.
Dezmembrare / comasare2
2.2.1.
Recepție dezmembrare/comasare imobil rezultat / u.i. rezultată 60
2.2.2.
Înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară imobil rezultat / u.i. rezultată 60
2.2.3.
Dezmembrare pentru expropieri imobil rezultat / u.i. rezultată 10
2.3.
Intabulare sau înscriere provizorie3
2.3.1.
Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor juridice valoarea din act o,5%3
2.3.2.
Drept de proprietate sau dezmembrăminte în favoarea persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în condițiile legii valoarea din act 0,15%3
2.3.3.
Ipotecă / Privilegiu4 operatiune 100 / imobil + 0,1% din valoarea creanței garantate
2.3.4.
Imobile expropriate5 imobil 50
2.4.
Notare
2.4.1.
Fuziune / Divizare imobil 0,5%3
2.4.2.
Alte notări (inclusiv radierea) operațiune6 60
2.5.
Rectificare
2.5.1.
Îndreptare eroare materială și repozișionare imobil imobil 0
2.5.2.
Rectificare limite imobil și modificare suprafață imobil 120
2.5.3.
Reconstituire carte funciară carte funciară 0
2.6
Actualizare informații tehnice
2.6.1.
Inscriere construcții imobil 60 + 0,05% din valoarea de impozitare a construcției
2.6.2.
Extindere sau desființare construcții și actualizare categorie de folosință, destinație sau alte informații tehnice imobil 60
2.7
Consultare / informare
2.7.1.
Consultare documente din arhivă7 15 minute 10
2.7.2.
Extras de carte funciară pentru informare imobil 20
2.7.3.
Extras de carte funciară pentru autentificare imobil 40
2.7.4.
Certificat de sarcini certificat 100
2.7.5.
Copii certificate din mapa de acte și cărti funciare filă 5
2.7.6.
Certificat privind identificarea numărului topografic / cadastral și de carte funciară după numele proprietarului8 proprietar / birou de cadastru și publicitate imobiliară sau sector al municipiului București 100
2.7.7.
Extras din planul cadastral pe ortofotoplan imobil 15

SERVICII COMPLETE
PENTRU PROIECTUL TĂU!

CERERE OFERTĂ